25 ene 2013

Novidades Noelia 21/01/2013. Vulneran Direitos Humanos.

No blogue da AFAPP Galiza están a fazer un seguimento contínuo da situación na que se está a desenvolver a folga de fame de Noe que comezara en 8 de xaneiro (tal como contaramos neste mesmo blogue) e as coacións e represión que está a sofrer por defender a sua dignidade dentro dos muros das prisións. Colamos de seguido as últimas notícias das que temos constancia (ver mais sobre Noelia no blogue da AFAPP Galiza)

Na chamada que realizou o día 20 á súa nai, comentoulle que lle negaran o dereito a asistir á escola dicíndolle que era un privilexio que tiña que gañar.

*En primeiro lugar preguntámonos, como se tiña que gañar ese "privilexio"?, permitindo que un carcereiro abusase sexualmente dela mentres se encontraba atada a unha cama e drogada en contra da súa vontade. É que as mulleres presas deben consentir abusos sexuais para optar a "beneficios penitenciarios"?, parece que a dirección do cárcere e os xulgados de garda así o ven.

É inaceptable que lle neguen o dereito á educación a ningunha persoa, a Noelia quédalle unha materia para sacarse o graduado escolar e o cárcere non quere permitir que estude, que sentido ten?, é esta a reinserción que tanto falan?.

Queremos que Noelia saia inmediatamente do CP Brieva, pois consideramos que a súa vida corre serio perigo mentres permaneza encerrada en está "institución", queremos que comece un programa noutro cárcere onde se lle permita ter acceso á educación e outras actividades, que poida comezar un proceso que lle permita progresar a segundo grao e ser trasladada a un cárcere galego preto da súa familia e as suas amizades.

A este respecto, debemos informar a todas as persoas e asociacións solidarias e sensibilizadas do seguinte problema:

Noelia encóntrase clasificada en primeiro grao, só existen tres prisións no Estado Español onde as mulleres poden cumprir condena clasificadas no devandito grao, e se encontran en Ávila, Valencia e Granada. Noe tivo problemas nas dúas primeiras, polo que solicitamos que sexa trasladada a Granada, onde poida progresar de grao e ser trasladada preto da súa terra e a súa familia.

*En segundo lugar, respecto á negación do seu dereito a estudar, debemos dicir que:
O art.º 25.2 da Constitución española (CE) determina que "As penas privativas de liberdade e as medidas de seguridade estarán orientadas cara á reeducación e a reinserción social... O condenado a pena de prisión que estiver a cumprir a mesma gozará dos dereitos fundamentais deste Capítulo a excepción dos que se vexan expresamente limitados polo contido do fallo condenatorio, o sentido da pena e a lei penitenciaria. En todo caso, terá dereito... ao acceso á cultura e ao desenvolvemento integral da súa personalidade". O art.º 27 CE puntualiza que "1. Todos teñen dereito á educación". Como complemento, mencionar o art.º 44.1 CE onde di "os poderes públicos promoverán e tutelarán o acceso á cultura, á que todos teñen dereito,".

Consecuentemente coa Constitución Española, a Lei Orgánica Xeral Penitenciaria (LOGP), O 1/1979, menciona entre os seus fins no artigo 1 "finalidade primordial a reeducación e a reinserción social dos detidos, presos e penados,".

Por último, GÁBEA, dentro do capítulo IX, dedicado á educación de persoas adultas, tras definir os obxectivos e principios desta educación, establece no artigo 67.6 que "nos establecementos penitenciarios se garantirá á poboación reclusa o acceso a estas ensinanzas".

Polo tanto, que estea en primeiro grao, denunciando abusos e torturas NON É ESCUSA para non a permitir ter acceso á educación. A educación e a formación son os dous piares básicos nos que debe asentarse o cárcere.

SE OS CÁRCERES NON PRESTAN ESTES SERVIZOS PARA QUE SERVEN?. É necesario comezar un debate social sobre a función dos cárceres e a conveniencia de que existan ou non.

Se os cárceres non educan e non forman, mellor será que desaparezan e creemos novas formas de axuda e xustiza social.

ABONDA DE TORTURAS, ABUSOS SEXUAIS E MALTRATO CONTINUADO
ABONDA DE DISPERSIÓN.
NOELIA NON ESTA SOA

No hay comentarios:

Publicar un comentario