27 dic 2012

Documental sobre as okupas de A Coruña (provincia)


Aquí deixámosvos este breve documental (apenas 10 minutos de duración) sobre os centros sociais okupados da provincia de A Coruña. O filme realizárono persoas alleas ao movemento, o que se pode comprobar por algúns pequenos erros nos nomes das okupas ("A Palavea" en lugar de "Palavea" ou usar o feminino para referirse aos centros sociais...), pero non deixa ser sumamente interersante, de boa factura e bastante benintencionado.


Colado por C.R. e collido de -Aquí.

1 comentario: