27 nov 2013

[Compostela] O alumnado pede a suspensión da actividade docente do profesor Domingo Neira García debido ós seus comportamentos de natureza claramente misóxina, homófoba e racista.

Vimos de saber que esta petición ven de ser presentada polo alumnado de primeiro curso do Grao en Educación Infantil no Decanato da Facultade de Ciencias da Educación como na propia Reitoría da universidade, así coma na oficina do Valedor do Estudantado, e copiamos acá un extracto do seu escrito de denuncia (que podedes leer à ìntegra acá):

As alumnas e os alumnos do 1º curso de Educación Infantil presentamos este escrito como acto de protesta ante os repetidos discursos e actitudes do profesor Domingo Neira García, así como polos contidos e forma de impartir a materia “Didáctica e Profesión Docente”.

O pasado martes día 19 de novembro, na aula 12 entre as 09:00h e as 10:30h, Domingo Neira fixo unha serie de comentarios que non podemos tolerar de ningún xeito. O profesor, tras preguntar ao alumnado se había algunha nova de actualidade que quixeramos comentar, e xurdindo entón o tema da “pederastia”, comezou a identificala coa homosexualidade, facendo afirmacións como “a homosexualidade é unha enfermidade, un problema conxénito”, “os homosexuais tenden ao abuso de menores”, “a homosexualidade é contaxiosa”, “os homosexuais non son homes nin poden educar”, “as mulleres lesbianas teñen un Cromosoma XXX”, entre outros comentarios de liña claramente homofóbica.

Dada a gravidade das súas declaracións, algunhas persoas decidiron erguerse e saír da aula, mentres que outras preferiron quedar e rebater as súas verbas, ao que o profesor garantiu ter “probas científicas” do que dicía e que a sociedade estaba “enferma e enganada” con esta cuestión. Aos presentes, sen ir máis lonxe, díxonos que estabamos embobados, cerrados, e que pensabamos así pola educación que nos deran.

Este último incidente foi o que nos incitou a levar a cabo esta protesta, máis lamentablemente non se trata dun feito illado. En varias ocasións ten tratado despectivamente outros temas e colectivos, como por exemplo o pobo xitano ou os inmigrantes, dando mostras dun claro racismo.

SOLICITAMOS:

1. A suspensión da actividade docente do profesor Domingo Neira García debido ós seus
comportamentos de natureza claramente misóxina, homófoba e racista, que incitan ao odio e á
discriminación das minorías sociais.

No hay comentarios:

Publicar un comentario