31 dic 2012

Xuiz pro-banqueiros para xulgar as preferentes no Tribunal Supremo

O goberno designa como novo titular da Sala Civil do Tribunal Supremo a Sebastián Sastre Papiol, avogado de banqueiros dende 1969 e home de confianza do presidente de La Caixa. Será o encargado de xulgar o caso das "preferentes", grande estafa bancaria contra cándidos investidores "de a pé" que evidentemente agora quedará impune.

Nada sorpresivo, dende logo, tendo en conta que o ministro de defensa era fabricante de armas, o de economía traballaba para Lehman Brothers e a directora da Axencia Española de Seguridade Alimentaria era flamante directiva de Coca Cola (neste blog -Aquí e -Aquí).

O palmarés do novo maxistrado supremo inclúe extensa relación laboral co Banco Atlántico(1969), o Banco de Europa (1973-1965) e La Caixa (dende 1985 ata agora). Agora no seu novo cargo poderá favorecer aínda mellor os seus amigos banqueiros.

Redactado por C.R. con información da prensa comercial e de La tercera Información (-Aquí).

1 comentario: