29 nov 2010

XA ESTÁN AQUÍ!!! Primeiro comunicado do C.S.O. A Casa das Atochas ante a orde de desaloxo (A Coruña)


Reproducimos o primeiro comunicado da okupa das Atochas tra-lo requerimiento xudicial pra abandonar o inmoble o vindeiro día 9 de decembro.

Abajo lo copiamos en castellano para quienes quieran hacerse eco de la noticia más alla de estos lares.

XA ESTÁN AQUÍ!!!
(espertando o pesadelo)
Hai case 3 anos que comezou todo, hai case 3 anos que o asemblearismo, a horizontalidade e a autoxestión establecense nas nosas vidas como unha realidade, case 3 anos que desafiamos a lóxica probable do evidente, alcanzando así o principio dun longo camiño incerto, cuxo final está aínda por escribir. Case 3 anos que a reafirmación persoal e colectiva duns principios de participación afloraron polos poros da nosa pel e tímidamente ameazan con romper a coraza de medo na que se foi convertindo, lentamente, o noso corpo. 3 anos nos que a utopía do descoñecido vencía por fin á rutina condicionada e aplastante do cotián.
Onde, por e para todxs, é sentida a significación máis profunda do «faino ti mesmo» creando así un espazo de desarrollo creativo político e social.
Tan só 3 anos…, como pasa o tempo…
Aínda se recorda como era todo antes; a frustración, a decepción, o non atopar nin o tempo nin o lugar… o non entender porque aquí era imposible o que en calquera outra parte era real. Qué malos tempos!
Pois ben, por fin sintese que o tempo é agora. Por fin sintese que o lugar é aquí.
Hoxe comprendese que só nós somos capaces de conseguilo. Que non necesitamos nin intermediarixs nin promesas que nos iluminen.
Por fin démonos de conta de que nas nosas mans están as rendas das nosas vidas e nos nosos corazóns os idearios de liberdade, de igualdade, de xustiza e de apoio mutuo.
Hoxe é agora, e agora é o momento.
Hoxe por todxs e mañá tamén.
SOLIDARÍZATE E LOITA!

Non o desaloxo do
C.S.O CASA DAS ATOCHASEnlace á páxina do C.S.O "A Casa das Atochas" (aquí)
----------------------------------
YA ESTÁN AQUÍ!!!
(Despertando la pesadilla)Hace casi 3 años que empezó todo, hace casi 3 años, que el asamblearismo , la horizontalidad y la autogestión se establecen en nuestras vidas como una realidad , casi 3 años que desafiamos la lógica probable de lo evidente, alcanzando así el principio de un largo camino incierto , cuyo final está aún por escribir.

Casi 3 años, que la reafirmación personal y colectiva de unos principios de participación afloraron por los poros de nuestra piel y tímidamente amenazan con romper la coraza de miedo en lo que se ha ido convirtiendo, lentamente, nuestro cuerpo.

3 años en los que la utopía de lo desconocido vencía por fin, a la rutina condicionada y aplastante de lo cotidiano.

Donde, por y para tod@s, es sentida la significación más profunda del “hazlo tú mismo” creando así un espacio de desarrollo creativo político y social.

Tan sólo 3 años,….como pasa el tiempo,…
Aún se recuerda como era todo antes; la frustración, la decepción, el no encontrar ni el tiempo ni el lugar…el no entender porque aquí era imposible lo que en cualquier otra parte era real. ¡Qué malos tiempos!

Pues bien, por fin se siente que el tiempo es ahora. Por fin se siente que el lugar es aquí.

Hoy se comprende que sólo nosotros y nosotras somos capaces de conseguirlo. Que no necesitamos, ni intermediarios, ni promesas que nos iluminen.

Por fin, nos dimos cuenta de que en nuestras manos, están las riendas de nuestras vidas y en nuestros corazones, los idearios de libertad, de igualdad de justicia y de apoyo mutuo.

Hoy es ahora, y ahora, es el momento.
Hoy por todos y mañana también.
SOLIDARÍZATE Y LUCHA!

No al desalojo del
C.S.O CASA DAS ATOCHAS

1 comentario: