3 jul. 2013

[Francia]: Manifesto de mulleres nihilistas (1883)

Colamos, depois de traducido, este curioso texto histórico publicado hoxe en Contra Info:

Que os homes se entreteñan parloteando sobre a Revolución, que o fagan! As mulleres nihilistas, fartas de tanto adiamento, están determinadas a actuar. Pensando na aniquilación da burguesía, están listas para sacrificalo todo por acelerar a realización deste proxecto, do odio inextiguibel que as devora, sacarán todas as forzas necesarias para superar os obstáculos.

Pero como este grandioso proxecto non se pode realizar nun só día, tomaranse o seu tempo, optando por usar, preferente e intermitentemente, o envelenamento con o fin de acabar máis fácilmente con esa maldita calaña.

As mulleres nihilistas compensarán a sua falla de coñecemento científico e trucos de laboratorio mixturando pequenas doses na comida dos seus exploradores, substancias mortais dispoñibeis para xs pobres e fáciles de manexar para as mulleres máis iñorantes e inexpertas.

Entre centos de ingredentes con resultados indiscutibeis, podemos mentar: o extracto de plomo, que se consegue nun par de días se deixas perdigóns ou anacos de plomo en vinagre; cachos de carne podre; ou cicuta, que se soe confundir con o perixel e medra en cualquer lugar, en zanxas e beiras.

Canto menos, devolveremolles aos nosos despreciabeis opresores algo da maldade que nos dan eles todo-los días. Xa non apoiaremos máis a tiranía felizmente sabendo que a vida dos nosos inimigos está a nosa mercede… Queren ser os amos! Pois, que sofran as consecuencias!

Nos tres anos de existencia desta liga, centos de familias burguesas pagaron o prezo fatal, consumidas por misteriosas doenzas que a medicina non pode definir nen evitar.

Maos à obra, pois, todas vostedes, que están fartas de sofrer e que buscan un remedo à sua miseria, Imiten às mulleres nihilstas!

Manifesto de mulleres nihilistas, Le Drapeau Noir [A Bandeira Negra], nº 4, 2 de setembro de 1883, Lyón (Francia).

No hay comentarios:

Publicar un comentario